Tel: +45 44 92 12 09

SERVICE GRUPPEN DANMARK

Rengøring af høj og ensartet kvalitet

I vores rengøringskoncept indgår bl.a. følgende:

Realistisk og attraktivt tilbud

Vi er yderst konkurrencedygtige på pris sammenholdt med vores høje og ensartet kvalitetsniveau og fremsætter kun realistiske tilbud på rengøring.

Kundetilpasset løsning

Vi imødekommer jeres behov og ønsker med en fleksibel og tilpasset løsning. Vi følger løbende op på jeres serviceløsning for at sikre, at løsningen er optimal.

Detaljeret/overskuelig dokumentation

Vi udarbejder en detaljeret rengøringsplan, der gør det nemt at kontrollere, om den leverede ydelse er i overensstemmelse med det aftalte samt løbende at justere rengøringsplanen efter behov og ønsker.

Direkte kontakt

Et telefonnummer og én kundeansvarlig så I nemt kan komme i kontakt med os og vi hurtigt og effektivt kan følge op på jeres henvendelse.

Høj fleksibilitet og serviceniveau

Et af vores specialer er løsning af »ad hoc«- og specialopgaver - hurtigt og effektivt.

Fast personale

Fasttilknyttet servicemedarbejder(e) samt en back-up plan.

mig