Tel: +45 44 92 12 09

SERVICE GRUPPEN DANMARK

Effektiv ejendoms- og gartner service til en attraktiv pris

Vi løser ejendomsopgaver såsom nedrivning, gravearbejde mv. og varetager vedligeholdelse af grønne områder for alle typer erhvervsejendomme og boligselskaber.

Gennem en yderst fleksibel organisation fokuserer vi på effektive løsninger med udgangspunkt i den enkelte kundes behov og ønsker.

Vi tilbyder at udføre enkeltstående opgaver eller en serviceaftale, hvor vi:

- varetager al vedligeholdelse af ejendommen/grønne områder efter fast interval og fast pris

- udførelse af enkelte services efter fast interval og fast pris

I kan ligeledes trygt ringe til os, hvis I får brug for akut service. Eksempelvis hvis et træ er væltet pga. stormvejr.

Ved at benytte Service Gruppen Danmark som servicepartner sparer I betydelige udgifter til indkøb og drift af maskiner, personaleadministration, lovpligtige forsikringer mv. Vi har mange års erfaring indenfor ejendoms- og gartnerservice og løser opgaver hurtigt og korrekt.

Til sikring af kvaliteten udarbejder vi en serviceplan dvs. en oversigt over alle opgaver og dato for udførsel af opgaverne. Dette for at alle parter nemt kan følge op på det udførte arbejde.

Vi medbringer alle redskaber og maskiner og bortkører naturligvis alt affald.